Venskabsmenighed i Tripoli

Venskabsmenighed

Menighedsrådet besluttede i 2016, at indlede opbyggelse af venskabsrelationer til en menighed i Libanon. Menigheden har hjemme i byen Tripoli, som ligger i det nordlige Libanon ud mod havet.

Forbindelsen kom i stand gennem Danmission. Venskabet vli i første omgang bestå af mailkorrespondance. Senere vil der være mulighed for at de to menigheder kan besøge hinanden.

Tripoli er en by med ca. 500.000 indbyggere. 80% af befolkningen er muslimer. Vores venskabsmenighed er en del af den presbyritanske kirke, hvis liturgi ligger tæt op af vores Lutersk reformerte kirke. Den presbyritanske kirkes medlemmer udgør ca. 1% af befolkningen.

Menigheden er lille og består af ca. 80 medlemmer. menigheden har en kvindelig præst; Rola Sleiman. Hun var den første kvindelige præst i Mellemøsten. I dag er der to kvindelige præster i Mellemøsten, begge i Libanon.

Besøg fra Tripoli

Menighedsrådet har inviteret repræsentanter fra vores venskabsmenighed i Tripoli i Libanon til,at besøge os fra d. 22. til d. 26. august 2018. Der er nedsat et lille udvalg, som planlægger et forhåbentlig spændende program for vore gæster.

Borgmesteren har sagt ja til, at tage imod og vi håber at Ravnshøj skole vil have besøg. Gæsterne skal en tur til Skagen og en anden dag skal de til Aalborg, hvor Biskoppen vil hilse på. Det er også planen at de skal besøge og se alle vores egne tre kirker. 

Udvalget efterlyser nogle værtsfamilier, som kan have en eller to gæster boende i den nævnte periode. Det drejer sig om en seng at sove i og lidt morgenmad. Derudover vil gæsterne ikke være meget tilstede hos værterne.

Søndag d. 26. afsluttes besøget med en festgudstjeneste i Aasted kirke, hvor vi håber at rigtig mange har lyst til at være med. Efter gudstjenesten vil menighedsrådet være værter ved en kirkefrokost i Sognehuset.

Forhåbentlig bliver det en rigtig god oplevelse for alle, både vores gæster og os i Aasted-Skærum-Kvissel sogne som værter.