Fødselsanmeldelse

Senest 14 dage efter fødslen skal barnets fødsel anmeldes. Det kaldes en fødselsanmeldelse. Hvis en jordemoder bistår ved fødslen, foretager hun fødselsanmeldelsen. Hvis jeres barn er født uden en jordemoders medvirken, skal I selv sørge for anmeldelse. Dette gør I ved først at kontakte kirkekontoret eller præsten i det sogn, hvor I bor – eller i Sønderjylland kommunen - og få et personnummer til barnet.

Herefter udfylder moren til barnet en fødselsanmeldelse på borger.dk med NemID. Hvis forældrene ønsker fælles forældremyndighed, men ikke er gift, skal faren til barnet indenfor 14 dage efter fødslen udfylde en Omsorgs- og ansvarserklæring på borger.dk. Hvis erklæringen ikke bliver udfyldt inden for 14 dage, indleder statsamtet en faderskabssag.

Du finder de relevante blanketter på www.personregistrering.dk

Navngivning

Barnet skal navngives inden seks måneder. Navngivning kan ske i forbindelse med dåb ved at oplyse det ønskede navn til kirkekontoret eller præsten. Skal barnet ikke døbes, eller skal det navngives før dåb, sker navngivning ved at udfylde en blanket via NemID på borger.dk.

Du kan søge efter godkendte navne og finde inspiration på Ankestyrelsens hjemmeside.


Dåb

Aftal dåb

Hvis I gerne vil have jeres barn døbt, skal I henvende jer til kirkekontoret eller præsten ved den kirke, hvor I gerne vil have jeres barn døbt.

I aftaler i fællesskab et tidspunkt for dåben. I vore kirker foregår barnedåb som en del af søndagsgudstjenesten, men i nogle tilfælde arrangeres også særlige dåbsgudstjenester, eksempelvis om lørdagen.

Før dåben mødes forældre og præst til en samtale om dåbens forløb og betydning.

 

Faddere

Før dåben skal I vælge mindst to og højst fem faddere til jeres barn. Fadderne skal selv være døbt ved den kristne dåb enten i folkekirken eller en anden kristen kirke i Danmark eller udlandet. I skal oplyse faddernes navne og adresser til kirkekontoret eller præsten.