Ådalens sangkor

Pastoratets voksenkor hedder Ådalens sangkor. Det er et blandet kor med ca. 30 medlemmer. Vi synger mest SAB- satser, men også nogle gange 4-stemmigt. Koret består af en flok glade amatørsangere, som seriøst går til opgaverne.

Der er ingen optagelsesprøver, så alle er velkomne til at være med i vort fællesskab. Repertoiret er meget forskelligartet. Fra kirkemusik, gospel til lystige viser og sange i mange genrer. Vi deltager nogle gange i gudstjenesterne,  til julearrangementer og ved andre lejligheder. Har sunget på plejehjem og har været på Læsø en enkelt gang, hvor vi deltog i gudstjenesten.

Men først og fremmest er vi et lokalt kor, der synger i vore egne sogne og som sætter sangglæden i centrum. 

Koret ledes af organist Marina Bournaka.