Kor

Der arbejdes i pastoratet med to kor. Et voksenkor og et børne-ungdomskor.

Voksenkoret har øveaftener i Sognehuset tordage fra kl. 19.00-21.00.

Børnekoret øver i Sognehuset, Ravnshøj hver tirsdag fra kl. 14.00-16.00.

Begge kor ledes af organist Knud-Erik Thrane.